Termene

Nr. crt.

Grupe de servicii

Codul serviciului

Denumirea serviciului

Termen*)
(zile lucratoare)

Termen in regim de urgenta
(zile lucratoare)

1.

Avize, receptii si furnizare date

1.1.

Avize si receptii

1.1.1.

Aviz incepere lucrari

7

2

1.1.2.

Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre/receptie tehnica pentru aplicatie software de transformare a coordonatelor

15

5

1.1.3.

Receptie lucrari fotogrammetrice

15

5

1.1.4.

Receptia documentelor cartografice de uz public, care nu implica masuratori

30

10

1.2.

Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie

1.2.1.

Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore

2

1

1.2.2.

Servicii pozitionare GNSS an timp real - ROMPOS

-

-

1.2.3.

Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite

3

1

1.2.4.

Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - raster

3

1

1.2.5.

Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial

3

1

1.2.6.

Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D

3

1

1.2.7.

Copii certificate ale planurilor si hartilor

3

1

1.2.8.

Plan parcelar an format digital

3

1

1.2.9.

Plan parcelar analogic

3

1

1.2.10.

Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m

3

1

1.2.11.

Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m

3

1

1.2.12.

Aerofotograme

3

1

1.2.13.

Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m

3

1

1.2.14.

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa antre 1-20 m

3

1

1.2.15.

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m

3

1

2.

Servicii de cadastru si publicitate imobiliara

2.1.

Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale

2.1.1.

Receptie si infiintare carte funciara

18

6

2.1.2.

Receptie (nr. cadastral)

11

4

2.1.3.

Infiintare carte funciara

11

4

2.2.

Dezmembrare/Comasare

2.2.1.

Receptie dezmembrare/comasare

7

3

2.2.2.

Inscriere dezmembrare/comasare an cartea funciara

7

3

2.2.3.

Dezmembrare pentru exproprieri

7

3

2.3.

Intabulare sau inscriere provizorie

2.3.1.

Drept de proprietate sau dezmembraminte an favoarea persoanelor juridice

7

2

2.3.2.

Drept de proprietate sau dezmembraminte an favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute an conditiile legii

7

2

2.3.3.

Ipoteca/Privilegiu

2

1

2.3.4.

Imobile expropriate

7

2

2.4.

Notare

2.4.1.

Fuziune/Divizare

5

2

2.4.2.

Alte notari (inclusiv radierea)

4

2

2.5.

Rectificare

2.5.1.

Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil

1

-

2.5.2.

Rectificare limite imobil si modificare suprafata

15

5

2.5.3.

Reconstituire carte funciara

3

1

2.5.4.

Modificare suprafata

9

3

2.5.5.

Repozitionare imobil

9

3

2.5.6.

Anulare operatiuni cadastrale

3

1

2.5.7.

Anulare operatiuni cadastrale flux integrat

9

3

2.6.

Actualizare informatii tehnice

2.6.1.

Inscriere constructii

15

5

2.6.2.

Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice

15

5

2.7.

Consultare/Informare

2.7.1.

Consultare documente din arhiva

1

-

2.7.2.

Extras de carte funciara pentru informare

2

1

2.7.3.

Extras de carte funciara pentru autentificare

2

1

2.7.4.

Certificat de sarcini

4

2

2.7.5.

Copii certificate din mapa de acte si carti funciare

2

1

2.7.6.

Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului

10

3

2.7.7.

Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan

3

1

2.7.8.

Eliberare duplicat

3

1

2.7.9.

Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnatura

9

3

2.7.10.

Extras de carte funciara pentru informare on line**)

-

-

2.7.11.

Copie documente arhiva on line**)

-

-

 

© 2020 ocpi-ms.ro