Documente necesare

Prima inregistrare imobil

Continutul dosarului de inscriere in vederea inregistrarii imobilelor ce nu au alocat un numar cadastral si nu sunt inscrise in cartea funciara

Prima inregistrare apartament

Continutul dosarului de inscriere in vederea inregistrarii apartamentelor (unitati individuale) ce nu au alocat un numar cadastral si nu sunt inscrise in cartea funciara

Emitere titluri de proprietate

 • Adresa Comisiei locale catre Comisia Judeteana
 • Anexele validate de Comisia Judeteana (in copie)
 • Plan parcelar vizat de primar si verificat de catre OCPI Mureş
 • Procesa verbal de punere in posesie intocmit conform Hotararii nr.890/2005(anexa nr. 19) , cuprinzand semnaturile prevazute de lege , respectiv primar,secretar, specialist topo , proprietari.
 • Plan de situatie in format analogic si digital (pentru intravilan)

Emitere duplicate titluri de proprietate

 • Cerere catre OCPI Mureş de solicitare a duplitatului in care se va mentiona numarul titlului de proprietate si teritoriul administrativ a carei Comisie Locala a reconstituit dreptul de proprietate.
 • Adeverinta de la primaria de unde s-a ridicat titlul de proprietate initial in care se va specifica pozitia din anexa validata de catre Comisia Judeteana ce mentiunea pentru emitere duplicat.
 • Copia Monitorului Oficial partea a III a in care a fost publicata declaratia de pierdere sau distrugere.
 • Declaratii notariale de la mostenitori ca nu detin TP , in original si in ce conditii s-a pierdut acesta .
 • Copie dupa certificatul de mostenitor sau anexa 24 (sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale)

Rectificare titluri de proprietate -Amplasament , suprafata , parcela , indicativ parcela , vecinatati

 • Adresa Comisiei locale catre Comisia Judeteana in care se va specifica continutul rectificarii;
 • Plan parcelar vizat de primar si verificat de catre OCPI Mureş
 • Proces-verbal de punere in posesie intocmit conform Hotararii nr. 890/2005 (anexa 19), cuprinzand toate semnaturile : primar , secretar , specialist topo , proprietar .
 • Plan de situatie in format analogic si digital pentru suprafata primita in intravilan
 • Tilul de proprietate in original

Rectificare titluri de proprietate -Nume , prenume autor sau mostenitor(din Gheorghe in Vasile , din Dobre in Coman)

 • Adresa Comisiei locale catre Comisia Judeteana
 • Declaratie de notorietate in original sau Sentinta Civila
 • Copii acte de stare civila

Rectificare titluri de proprietate -Nume , prenume autor sau mostenitor(din Ion in Ioan , din Nicolae in Niculae)

 • Adresa Comisiei locale catre Comisia Judeteana
 • Declaratie de notorietate in original sau Sentinta Civila
 • Copii acte de stare civila
© 2018 ocpi-ms.ro