Concursuri / Examene

 

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, organizează, în data de 24 septembrie 2021, ora 10.00 EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ  Serviciul Publicitate Imobiliară - BCPI Sighişoara

TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior - Asistent registrator principal gradul IA

LISTĂ cuprinzând salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual, în gradul sau treapta imediat superioară, din data de 24.09.2021, Asistent registrator principal gradul IA
Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare a personalului contractual, în gradul sau treapta imediat superioară, din data de 24.09.2021, Asistent registrator principal gradul IA


Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, organizează, în data de 24 septembrie 2021, ora 10.00 EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ÎNTR-0 FUNCŢIE PENTRU CARE ESTE PREVĂZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR, PRIN TRANSFORMAREA POSTULUI Serviciul Cadastru

TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior - Consilier cadastru gradul II

LISTĂ cuprinzând salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual, în gradul sau treapta imediat superioară, din data de 24.09.2021, Consilier cadastru gradul II

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare a personalului contractual, în gradul sau treapta imediat superioară, din data de 24.09.2021, Consilier cadastru gradul II

-----------

 

 

© 2021 ocpi-ms.ro