Concursuri / Examene

 

Centralizator privind sustinerea probei scrise la concursul pentru  ocuparea postului vacant de Asistent registrator principal gradul I Serviciul Publicitate Imobiliară

Centralizator privind sustinerea probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de Consilier gradul I Biroul Economic

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş (OCPI Mureş), organizează în perioada 06.05.2021 - 12.05.2021, concursul pentru ocuparea posturilor:
- 1 post de Asistent registrator principal gradul I - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Târgu Mureş -Serviciul Publicitate Imobiliară, cu încadrare pe durată nedeterminată.
-1 post de Consilier gradul I, Biroul Economic
, cu încadrare pe durată nedeterminată.

Tematică pentru ocuparea postului vacant de Asistent registrator principal gradul I Serviciul Publicitate Imobiliară si Consilier gradul I Biroul Economic

Model cerere inscriere concurs si acord prelucrare date

Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul pentru  ocuparea postului vacant de Asistent registrator principal gradul I Serviciul Publicitate Imobiliară

Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul pentru ocuparea postului vacant de Consilier gradul I Biroul Economic

-----------

Centralizator privind sustinerea probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de Consilier Cadastru gradul II, pe perioadă determinată organizat la OCPI MUREŞ - Serviciul Cadastru - Biroul de înregistrare Sistematică- PNCCF.

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş (OCPI Mureş), organizează în perioada 06.05.2021 - 12.05.2021, concursul pentru ocuparea unui post vacant cu încadrare pe perioadă determinată de 36 luni,  pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte funciară, după cum urmează:
-1 post de Consilier cadastru gradul II - Serviciul Cadastru - Biroul înregistrare Sistematică - PNCCF.

Tematică pentru ocuparea postului vacant de Consilier Cadastru gradul II, pe perioadă determinată organizat la OCPI MUREŞ - Serviciul Cadastru - Biroul de înregistrare Sistematică- PNCCF.

Model cerere inscriere concurs si acord prelucrare date

Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul pentru ocuparea postului vacant de Consilier Cadastru gradul II, pe perioadă determinată organizat la OCPI MUREŞ - Serviciul Cadastru - Biroul de înregistrare Sistematică- PNCCF.

-----------

 

© 2021 ocpi-ms.ro