Angajare si autorizare

    ------------------------------------------------------

•     Centralizator final la examenul de autorizarea persoanelor fizice categoriile B si C data de 04.07.2018

•     Centralizator proba scrisa la examenul de autorizarea persoanelor fizice categoriile B si C data de 04.07.2018

•    Anunt privind autorizarea persoanelor fizice categoriile B si C pe data de 04.07.2018

    ------------------------------------------------------

•    Centralizator final concursul din 20.06.2018 - 22.06.2018

•    Centralizator contestatii dupa sustinerea probei interviu pentru concursul din 20.06.2018 - 22.06.2018

•    Centralizator dupa sustinerea probei interviu pentru concursul din 20.06.2018 - 22.06.2018

•    Centralizator contestatii dupa sustinerea probei scrise pentru concursul din 20.06.2018 - 22.06.2018

•    Centralizator privind sustinerea probei scrise pentru concursul din 20.06.2018 - 22.06.2018

•    Lista candidatilor admisi pentru concursul din 20.06.2018 - 22.06.2018

•    Anunt pentru ocuparea postului Consilier cadastru, debutant - Birou inregistrare Sistematica 20.06.2018 - 22.06.2018, tematica si bibliografie

•    Anunt pentru ocuparea postului Asistent registrator principal , debutant - Birou inregistrare Sistematica 20.06.2018 - 22.06.2018, tematica si bibliografie

•    Anunt pentru ocuparea postului Consilier cadastru, gradul II - Serviciul Cadatru 20.06.2018 - 22.06.2018, tematica si bibliografie

    ------------------------------------------------------

•    Centralizator examen de promovare a personalului contractual, tematica si bibliografie 29.11.2017

•    Anunt pentru examen de promovare a personalului contractual, tematica si bibliografie 29.11.2017

    ------------------------------------------------------

•    Rezultate examen privind autorizarea persoanelor fizice 14-15 decembrie 2017

•    Anunt examen privind autorizarea persoanelor fizice 14-15 decembrie 2017

•    Tematica si bibliografie pentru autorizarea persoanelor fizice, cat B

•    Tematica si bibliografie pentru autorizarea persoanelor fizice, cat C

    ------------------------------------------------------

•    Rezultate finale pentru ocuparea posturilor de Consilier Cadastru gradul II si Asistent registrator principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Rezultate proba scrisa interviu pentru ocuparea posturilor de Consilier Cadastru gradul II si Asistent registrator principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Rezultate contestatie proba scrisa concurs pentru ocuparea posturilor de Consilier Cadastru gradul II si Asistent registrator principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Rezultate proba scrisa concurs pentru ocuparea posturilor de Consilier Cadastru gradul II si Asistent registrator principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Lista candidati admisi/respinsi concurs pentru ocuparea posturilor de Consilier Cadastru gradul II si Asistent registrator principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Anunt pentru ocuparea posturilor de Consilier Cadastru gradul II si Asistent registrator principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului de Consilieri Cadastru gradul II- PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

    ------------------------------------------------------

•    Rezultate examen privind autorizarea persoanelor fizice 02.08.2017

    ------------------------------------------------------

•    Rezultate finale pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 07.08.2017 - 10.08.2017

•    Rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 07.08.2017 - 10.08.2017

•    Rezultate proba scrisa pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 07.08.2017 - 10.08.2017

•    Lista candidati admisi/respinsi pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 07.08.2017 - 10.08.2017

•    Anunt pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 07.08.2017 - 10.08.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 07.08.2017 - 10.08.2017

    ------------------------------------------------------

•    Anunt pentru ocuparea posturilor de Consilieri Cadastru - PNCCF 01.08.2017 - 04.08.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor de Consilieri Cadastru - PNCCF 01.08.2017 - 04.08.2017

    ------------------------------------------------------

•    Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de Consilieri Cadastru - PNCCF 04.07.2017 - 06.07.2017

•    Candidati admisi pentru ocuparea posturilor de Consilieri Cadastru - PNCCF 04.07.2017 - 06.07.2017

•    Anunt pentru ocuparea posturilor de Consilieri Cadastru - PNCCF 04.07.2017 - 06.07.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor de Consilieri Cadastru - PNCCF 04.07.2017 - 06.07.2017

    ------------------------------------------------------

•    Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 05.07.2017 - 07.07.2017

•    Candidatii admisi pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 05.07.2017 - 07.07.2017

•    Anunt pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 05.07.2017 - 07.07.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 05.07.2017 - 07.07.2017

    ------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------

•    Centralizator final concurs pentru ocuparea postului de Consilier Cadastru, gradul I - Serviciul Cadastru 09.05.2017- 11.05.2017

•    Centralizator concurs pentru ocuparea postului de Consilier Cadastru, gradul I - Serviciul Cadastru 09.05.2017- 11.05.2017

•    Candidatii admisi/respinsi concurs pentru ocuparea postului de Consilier Cadastru, gradul I - Serviciul Cadastru 09.05.2017- 11.05.2017

•    Anunt concurs pentru ocuparea postului de Consilier Cadastru, gradul I - Serviciul Cadastru 09.05.2017- 11.05.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului de Consilier Cadastru, gradul I - Serviciul Cadastru 09.05.2017- 11.05.2017

    ------------------------------------------------------

© 2018 ocpi-ms.ro