Concursuri / Examene

•    Lista cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual, intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior - 24.09.2019

•    Lista cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara - 24.09.2019

•    Anunt, tematica , bibliografie pentru examenul de promovare a personalului contractual, intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior - 24.09.2019

•    Anunt, tematica , bibliografie pentru examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara - 24.09.2019

----------------------------

•    Tematica si Bibliografie pentru concursul din data 01.10.2019-04.10.2019

•    Concurs pentru ocuparea postului de Asistent registrator principal debutant - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara TARNAVENI Serviciul Publicitate Imobiliara - 01.10.2019-04.10.2019

----------------------------

•    Centralizatorcu punctajul final pentru concursul din data 19.07.2019-24.07.2019 - Consilier gradul 1- Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii

•    Centralizator punctajul final pentru concursul din data 19.07.2019-24.07.2019 - Subinginer cadastru debutant- Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii

•    Centralizatorcu punctajul final dupa solutionarea contestatiei la proba interviu pentru concursul din data 19.07.2019-24.07.2019 - Consilier gradul 1- Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii

•    Centralizatorcu punctajul final la proba interviu pentru concursul din data 19.07.2019-24.07.2019 - Consilier gradul 1- Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii

•    Centralizator punctajul final la proba interviu pentru concursul din data 19.07.2019-24.07.2019 - Subinginer cadastru debutant- Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii

•    Centralizator privind recorectarea lucrarii dupa contestatie, pentru concursul din data 19.07.2019-24.07.2019 - Consilier gradul 1- Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii

•    Centralizator privind sustinerea probei scrise pentru concursul din data 19.07.2019-24.07.2019 - Subinginer cadastru debutant- Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii

•    Centralizator privind sustinerea probei scrise pentru concursul din data 19.07.2019-24.07.2019 - Consilier gradul 1- Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii

•    Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi dupa solutionarea contestatiilor depuse,sa participe la concursul pentru ocuparea vacant de Consilier gradul 1- Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii pentru concursul din data 19.07.2019-24.07.2019

•    Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul pentru ocuparea postului vacant de Consilier gradul 1- Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii pentru concursul din data 19.07.2019-24.07.2019

•    Tematica si bibliografie Subinginer cadastru debutant- Serviciul Cadastru (PNCCF) pentru concursul din data 19.07.2019-24.07.2019

•    Tematica si bibliografie Consilier gradul 1- Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii pentru concursul din data 19.07.2019-24.07.2019

•    Anunt concurs -1 post de Subinginer cadastru debutant - Serviciul Cadastru, Biroul de înregistrare Sistematică (PNCCF), cu locul de muncă la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Târgu Mureş, cu încadrare pe durată determinată de 36 luni si 1 post de Consilier, gradul I - Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii din cadrul OCPI Mureş, cu încadrare pe durată nedeterminată in data de 19.07.2019-24.07.2019

----------------------------

•    Centralizator nomonal cu punctajul final la examenul din data 28.06,2019

•    Bibliografie pentru examenul din data 28.06,2019

•    Anunt - examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara 28.06.2019

----------------------------

•    Tematica pentru concursul din data 07.06.2019-11.062019

•    Bibliografie pentru concursul din data 07.06.2019-1.06,2019

•    Anunt concurs -1 post de Consilier cadastru debutant , Serviciul Cadastru, Biroul de înregistrare Sistematică (PNCCF), cu locul de muncă la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Targu Mures in data de 07.06.2019-11.06.2019

----------------------------

•    Centralizator nominal cu punctajul final lau concursul din data 31.05.2019-05.06.2019

•    Centralizator cu punctajul final la proba interviului dupa solutionarea contestatiei pentru concursul din data 31.05.2019-05.06.2019

•    Centralizator privind sustinerea probei interviului pentru concursul din data 31.05.2019-05.06.2019

•    Centralizator privind sustinerea probei scrise pentru concursul din data 31.05.2019-05.06.2019

•    Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din data 31.05.2019-05.06.2019

•    Tematica si bibliografie pentru concursul din data 31.05.2019-05.06.2019

•    Anunt concurs -1 post de Referent, treapta II a - Serviciul Publicitate Imobiliara , cu locul de muncă la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Targu Mures in data de 31.05.2019-05.06.2019

----------------------------

•    Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din 16.05.2019-20.05,0219 pentru ocuparea postului - Referent treapa I - PNCCF

•    Centralizator proba interviu la concursul din 16.05.2019-20.05,0219 pentru ocuparea postului - Referent treapa I - PNCCF

•    Centralizator proba scrisa la concursul din 16.05.2019-20.05,0219 pentru ocuparea postului - Referent treapa I - PNCCF

•    Candidati admisi/respinsi sa participe la concursul din 16.05.2019-20.05,0219 pentru ocuparea postului - Referent treapa I - PNCCF

•    Tematica si bibliografie pentru concursul din data 16.05.2019

•    Anunt concurs -1 post de Consilier cadastru debutant - Serviciul Cadastru, Biroul de înregistrare Sistematică (PNCCF), cu locul de muncă la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Târgu Mureş in data de 16.05.2019-20.05.2019

•    Anunt concurs -1 post de Referent, treapta I - Serviciul Cadastru, Biroul de înregistrare Sistematică (PNCCF), cu locul de muncă la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighişoara in data de 16.05.2019- 20.05.2019

----------------------------

•    Centralizator examn de promovare a personaluilui contractual, intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior prin transformarea postului 28.03.2019

•    Centralizator examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara 28.03.2019

•    Lista salariati admisi examne de promovare a personaluilui contractual, intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior prin transformarea postului 28.03.2019

•    Lista salariati admisi examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara 28.03.2019

•    Anunt examne de promovare a personaluilui contractual, intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior prin transformarea postului 28.03.2019

•    Anunt examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara 28.03.2019

    ------------------------------------------------------

•    Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului de consilier cadastru - PNCCF 12.02.2019-15.02.2019

•    Rezultate proba interviu concursul pentru ocuparea postului de consilier cadastru - PNCCF 12.02.2019-15.02.2019

•    Rezultate proba scrisa concursul pentru ocuparea postului de consilier cadastru - PNCCF 12.02.2019-15.02.2019

•    Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul pentru ocuparea postului de consilier cadastru - PNCCF 12.02.2019-15.02.2019

•    Anunt pentru ocuparea postului de Consilier cadastru - PNCCF 12.02.2019-15.02.2019

•    Tematica si bibliografie pentru concursul din PNCCF 12.02.2019-15.02.2019

    ------------------------------------------------------

•    Centralizator final concursul pentru ocuparea postului de asistent registrator principal 04.01.2019

•    Centralizator contestatii concursul pentru ocuparea postului de asistent registrator principal 04.01.2019

•    Centralizator punctaj final concursul pentru ocuparea postului de asistent registrator principal 04.01.2019

•    Rezultatele - proba scrisa - la concursul pentru ocuparea postului de asistent registrator principal - 28.12.2018-04.01.2019

•    Lista candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea postului de Asistent registrator principal - 28.12.2018-04.01.2019

•    Anunt concurs ocuparea postului de Asistent registrator principal 28.12.2018-04.01.2019

•    Anunt pentru ocuparea postului de Consilier cadastru - PNCCF 28.12.2018-04.01.2019

•    Tematica si bibliografie pentru concursul din 28.12.2018-04.01.2019

    ------------------------------------------------------

•    Centralizator examen de promovare in grad sau treapta superioara 27.09.2018

•    Examen de promovare in grad sau treapta superioara 27.09.2018

    ------------------------------------------------------

•    Centralizator final concursul din 20.06.2018 - 22.06.2018

•    Centralizator contestatii dupa sustinerea probei interviu pentru concursul din 20.06.2018 - 22.06.2018

•    Centralizator dupa sustinerea probei interviu pentru concursul din 20.06.2018 - 22.06.2018

•    Centralizator contestatii dupa sustinerea probei scrise pentru concursul din 20.06.2018 - 22.06.2018

•    Centralizator privind sustinerea probei scrise pentru concursul din 20.06.2018 - 22.06.2018

•    Lista candidatilor admisi pentru concursul din 20.06.2018 - 22.06.2018

•    Anunt pentru ocuparea postului Consilier cadastru, debutant - Birou inregistrare Sistematica 20.06.2018 - 22.06.2018, tematica si bibliografie

•    Anunt pentru ocuparea postului Asistent registrator principal , debutant - Birou inregistrare Sistematica 20.06.2018 - 22.06.2018, tematica si bibliografie

•    Anunt pentru ocuparea postului Consilier cadastru, gradul II - Serviciul Cadatru 20.06.2018 - 22.06.2018, tematica si bibliografie

    ------------------------------------------------------

© 2019 ocpi-ms.ro