Angajare si autorizare

    ------------------------------------------------------

•    Centralizator examen de promovare a personalului contractual, tematica si bibliografie 29.11.2017

•    Anunt pentru examen de promovare a personalului contractual, tematica si bibliografie 29.11.2017

    ------------------------------------------------------

•    Rezultate examen privind autorizarea persoanelor fizice 14-15 decembrie 2017

•    Anunt examen privind autorizarea persoanelor fizice 14-15 decembrie 2017

•    Tematica si bibliografie pentru autorizarea persoanelor fizice, cat B

•    Tematica si bibliografie pentru autorizarea persoanelor fizice, cat C

    ------------------------------------------------------

•    Rezultate finale pentru ocuparea posturilor de Consilier Cadastru gradul II si Asistent registrator principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Rezultate proba scrisa interviu pentru ocuparea posturilor de Consilier Cadastru gradul II si Asistent registrator principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Rezultate contestatie proba scrisa concurs pentru ocuparea posturilor de Consilier Cadastru gradul II si Asistent registrator principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Rezultate proba scrisa concurs pentru ocuparea posturilor de Consilier Cadastru gradul II si Asistent registrator principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Lista candidati admisi/respinsi concurs pentru ocuparea posturilor de Consilier Cadastru gradul II si Asistent registrator principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Anunt pentru ocuparea posturilor de Consilier Cadastru gradul II si Asistent registrator principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului de Consilieri Cadastru gradul II- PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal debutant - PNCCF 06.12.2017 - 11.12.2017

    ------------------------------------------------------

•    Rezultate examen privind autorizarea persoanelor fizice 02.08.2017

    ------------------------------------------------------

•    Rezultate finale pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 07.08.2017 - 10.08.2017

•    Rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 07.08.2017 - 10.08.2017

•    Rezultate proba scrisa pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 07.08.2017 - 10.08.2017

•    Lista candidati admisi/respinsi pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 07.08.2017 - 10.08.2017

•    Anunt pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 07.08.2017 - 10.08.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 07.08.2017 - 10.08.2017

    ------------------------------------------------------

•    Anunt pentru ocuparea posturilor de Consilieri Cadastru - PNCCF 01.08.2017 - 04.08.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor de Consilieri Cadastru - PNCCF 01.08.2017 - 04.08.2017

    ------------------------------------------------------

•    Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de Consilieri Cadastru - PNCCF 04.07.2017 - 06.07.2017

•    Candidati admisi pentru ocuparea posturilor de Consilieri Cadastru - PNCCF 04.07.2017 - 06.07.2017

•    Anunt pentru ocuparea posturilor de Consilieri Cadastru - PNCCF 04.07.2017 - 06.07.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor de Consilieri Cadastru - PNCCF 04.07.2017 - 06.07.2017

    ------------------------------------------------------

•    Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 05.07.2017 - 07.07.2017

•    Candidatii admisi pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 05.07.2017 - 07.07.2017

•    Anunt pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 05.07.2017 - 07.07.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului de Asistent Registrator Principal, debutant - BCPI Sighisoara 05.07.2017 - 07.07.2017

    ------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------

•    Centralizator final concurs pentru ocuparea postului de Consilier Cadastru, gradul I - Serviciul Cadastru 09.05.2017- 11.05.2017

•    Centralizator concurs pentru ocuparea postului de Consilier Cadastru, gradul I - Serviciul Cadastru 09.05.2017- 11.05.2017

•    Candidatii admisi/respinsi concurs pentru ocuparea postului de Consilier Cadastru, gradul I - Serviciul Cadastru 09.05.2017- 11.05.2017

•    Anunt concurs pentru ocuparea postului de Consilier Cadastru, gradul I - Serviciul Cadastru 09.05.2017- 11.05.2017

•    Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului de Consilier Cadastru, gradul I - Serviciul Cadastru 09.05.2017- 11.05.2017

    ------------------------------------------------------

•    Cenralizator final - concurs ocuparea postului 1.Sef Birou Inregistrare Sistematica, 2.Consilier Cadastru , gradul II PNCCF 02.05.2017- 04.05.2017

•    Cenralizator proba interviu - concurs ocuparea postului 1.Sef Birou Inregistrare Sistematica, 2.Consilier Cadastru , gradul II PNCCF 02.05.2017- 04.05.2017

•    Candidatii admisi - concurs ocuparea postului 1.Sef Birou Inregistrare Sistematica, 2.Consilier Cadastru , gradul II PNCCF 02.05.2017- 04.05.2017

•    Anunt concurs ocuparea postului 1.Sef Birou Inregistrare Sistematica, 2.Consilier Cadastru , gradul II PNCCF 02.05.2017- 04.05.2017

•    Tematica si bibliografie ocuparea postului Sef Birou Inregistrare Sistematica , gradul II PNCCF 02.05.2017- 04.05.2017

•    Tematica si bibliografie concurs ocuparea postului Consilier Cadastru , gradul II PNCCF 02.05.2017- 04.05.2017

    ------------------------------------------------------

•    Centralizator final concurs ocuparea postului Subinginer cadastru gradul 1A BCPI REGHIN 13.03.2017- 16.03.2017

•    Centralizator proba interviului concurs ocuparea postului Subinginer cadastru gradul 1A BCPI REGHIN 13.03.2017- 16.03.2017

•    Centralizator proba scrisa concurs ocuparea postului Subinginer cadastru gradul 1A BCPI REGHIN 13.03.2017- 16.03.2017

•    Candidati admisi/respinsi pentru concurs ocuparea postuluiSubinginer cadastru gradul 1A BCPI REGHIN 13.03.2017- 16.03.2017

•    Anunt concurs ocuparea postuluiSubinginer cadastru gradul 1A BCPI REGHIN 13.03.2017- 16.03.2017

•    Tematica concurs ocuparea postuluiSubinginer cadastru gradul 1A BCPI REGHIN 13.03.2017- 16.03.2017

•    ------------------------------------------------------

•    Centralizator nominal concurs - postului Sef Birou Juridic, Resurse umane, Secretariat si Petitii 27.02.2017- 01.03.2017

•    Centralizator interviu concurs - postului Sef Birou Juridic, Resurse umane, Secretariat si Petitii 27.02.2017- 01.03.2017

•    Centralizator proba scrisa concurs - postului Sef Birou Juridic, Resurse umane, Secretariat si Petitii 27.02.2017- 01.03.2017

•    Candidati admisi/respinsi pentru concurs ocuparea postului Sef Birou Juridic, Resurse umane, Secretariat si Petitii 27.02.2017- 01.03.2017

•    Anunt concurs ocuparea postului Sef Birou Juridic, Resurse umane, Secretariat si Petitii 27.02.2017- 01.03.2017

•    Tematica si bibliografie concurs ocuparea postului Sef Birou Juridic, Resurse umane, Secretariat si Petitii 27.02.2017- 01.03.2017

•    ------------------------------------------------------

•    Candidati admisi/respinsi pentru concurs ocuparea postului Sef Birou Inregistrare Sistematica- Serviciul Cadastru 27.02.2017- 01.03.2017

•    Anunt concurs ocuparea postului Sef Birou Inregistrare Sistematica- Serviciul Cadastru 27.02.2017- 01.03.2017

•    >Tematica si bibliografie concurs ocuparea postului Sef Birou Inregistrare Sistematica- Serviciul Cadastru 27.02.2017- 01.03.2017


Concurs Programul National de Cadastru si Carte Funciara - 11-13.07.2016

Centralizator Final - Programul National de Cadastru si Carte Funciara - 11-13.07.2016

Centralizator - proba interviului - Programul National de Cadastru si Carte Funciara - 11-13.07.2016

Rezultate proba scrisa - Programul National de Cadastru si Carte Funciara - 11-13.07.2016

Rezultate proba scrisa - Programul National de Cadastru si Carte Funciara - 11-13.07.2016

Candidati admisi concurs Programul National de Cadastru si Carte Funciara - 11-13.07.2016

Anunt concurs Programul National de Cadastru si Carte Funciara - 11-13.07.2016

Tematica si Bibliografie concurs Programul National de Cadastru si Carte Funciara
Asistent registrator - principal- 11-13.07.2016

Tematica si Bibliografie concurs Programul National de Cadastru si Carte Funciara
Subinginer - cadastru - 11-13.07.2016

Bibliografia si tematica pentru autorizare

Bibliografia si tematica pentru autorizare categoria A

Bibliografia si tematica pentru autorizare categoria B

Bibliografia si tematica pentru autorizare categoria C

Bibliografia si tematica pentru autorizare categoria D

Bibliografia si tematica pentru autorizare categoria E

Precizari privind reautorizarea geodezilor

© 2018 ocpi-ms.ro