Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş

 


* Programul National de Cadastu si Carte Funciara *Anunt privind consultarea de piata cu nr. MC0001271

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) intentioneaza sa demareze achizitia de servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara in 60 UAT-uri. Pentru a estima cat mai corect si aproape de nivelul pietei de profil bugetul achizitiei, respectiv pretul/ha a serviciilor de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara, ANCPI a publicat in data de 09.09.2016 pe site-ul www.e-licitatie.ro. anuntul privind consultarea de piata cu nr. MC0001271.

Pentru informatii detaliate, va rugam sa accesati link-ul https://e-licitatie.ro/Public/MarketConsulting/MarketConsultingList.aspx

INVITATIE PRIVIND CONSULTAREA PIETEI

 

ANUNT!!!

Adresa noua aplicatie RGI ---> https://rgi.ancpi.ro/eterrargi2

Listă persoanelor juridice autorizate incluse în Programul de control al persoanelor juridice autorizate la nivelul judeţului Mureş pentru anii 2014 - 2015 - sectiunea Autorizati

 

Oferă următoarele servicii:

 

1.Avize şi recepţii lucrări de specialitate în domeniul cadastrului

2.Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie

3.Recepţii documentaţii cadastrale privind prima înregistrare a imobililor în Cartea Funciară,

4.Recepţii documentaţii de dezmembrare/comasare,

5.Asigură publicitatea imobiliară prin înscrierea provizorie sau definitivă pentru bunurile imobile care sunt amplasate pe raza Judeţului Mureş

6.Notare şi rectificare în CF,

7.Actualizare informaţii tehnice cadastrale

8.Consultare/informare documente din arhiva CF

9.Asigură scrierea titlurilor de proprietate, realizează şi actualizează permanent baza de date cu titlurile de proprietate

10.Pune la dispoziţia instituţiilor publice date, planuri sau harţi pentru buna desfăşurare a activităţilor proprii

Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor
la 0800.806.806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie
apelabila acum gratuit si din retelele de telefonie mobilaOCPI Mures Str. Caprioarei nr. 2, Targu Mures, Jud. Mures Cod postal 540314 Tel: 0265 21.13.38
CF 9941766, CONT IBAN RO26TREZ476501503X016556
© 2017 ocpi-ms.ro