Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş

Achiziționați online extras de carte funciară pentru informare AICI **

.

•    ANUNT COD 3.1.2- Servicii pozitionare GNSS in timp real

Ofera urmatoarele servicii:

1.Avize si receptii lucrari de specialitate în domeniul cadastrului

2.Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie

3.Receptii documentatii cadastrale privind prima înregistrare a imobililor în Cartea Funciara,

4.Receptii documentatii de dezmembrare/comasare,

5.Asigura publicitatea imobiliara prin înscrierea provizorie sau definitiva pentru bunurile imobile care sunt amplasate pe raza Judetului Mures

6.Notare si rectificare în CF,

7.Actualizare informatii tehnice cadastrale

8.Consultare/informare documente din arhiva CF

9.Asigura scrierea titlurilor de proprietate, realizeaza si actualizeaza permanent baza de date cu titlurile de proprietate

10.Pune la dispozitia institutiilor publice date, planuri sau harti pentru buna desfasurare a activitatilor proprii

Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor
la 0800.806.806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie
apelabila acum gratuit si din retelele de telefonie mobilaOCPI Mures Str. Caprioarei nr. 2, Targu Mures, Jud. Mures Cod postal 540314 Tel: 0265 21.13.38
CF 9941766, CONT IBAN RO26TREZ476501503X016556
         
© 2019 ocpi-ms.ro