Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş

 


* Programul National de Cadastu si Carte Funciara ** ANCPI a reluat finantarea necesara finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in UAT incluse in proiectul CESAR*ANUNT!!!

Adresa noua aplicatie RGI ---> https://rgi.ancpi.ro/eterrargi2

Listă persoanelor juridice autorizate incluse în Programul de control al persoanelor juridice autorizate la nivelul judeţului Mureş pentru anii 2014 - 2015 - sectiunea Autorizati

 

Oferă următoarele servicii:

 

1.Avize şi recepţii lucrări de specialitate în domeniul cadastrului

2.Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie

3.Recepţii documentaţii cadastrale privind prima înregistrare a imobililor în Cartea Funciară,

4.Recepţii documentaţii de dezmembrare/comasare,

5.Asigură publicitatea imobiliară prin înscrierea provizorie sau definitivă pentru bunurile imobile care sunt amplasate pe raza Judeţului Mureş

6.Notare şi rectificare în CF,

7.Actualizare informaţii tehnice cadastrale

8.Consultare/informare documente din arhiva CF

9.Asigură scrierea titlurilor de proprietate, realizează şi actualizează permanent baza de date cu titlurile de proprietate

10.Pune la dispoziţia instituţiilor publice date, planuri sau harţi pentru buna desfăşurare a activităţilor proprii

Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor
la 0800.806.806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie
apelabila acum gratuit si din retelele de telefonie mobilaOCPI Mures Str. Caprioarei nr. 2, Targu Mures, Jud. Mures Cod postal 540314 Tel: 0265 21.13.38
CF 9941766, CONT IBAN RO64TREZ47620G330800xxxx
© 2016 ocpi-ms.ro